חדר גיבורי על

איך נוצרה הפינה?

מיקום:

על הקיר הזה יצרנו V גדול הפוך וצבענו אותו בצבע אפור כהה.

מוצרים:

מעל ה V הדבקנו מדבקות ברקים חלולים ומלאים בצבע שחור, ומדי פעם הכנסנו מדבקות ברקים בצבע צהוב. על הקיר הצדדים תלינו מנורת ברק שחורה.

חדר גיבורי על