קיר ציורי ילדים

איך נוצרה הפינה?

מיקום:

קיר חדר המשחקים או חלק מקיר חדר השינה

דקורציה:

בכדי ליצור את ההרים שבתמונה השתמשנו בוואשי טייפ שחור

מוצרים:

בתוך ההרים הדבקנו מדבקות קיר של משולשים וברקים. ומעל ההרים הדבקנו מדבקות של ציורי ילדים (אוטו, בית, עץ, ענן, ציפורים ושמיים). בפינה של הקירתלינו מנורת מטוס נייר שחורה.

קיר ציוי ילדים