top of page

פינת שינה למתבגר ולמתבגרת

איך נוצרה הפינה?

מיקום:

הקיר המרכזי של חדר השינה. קיר המיטה

צביעה:

בקיר הזה יצרנו צביעה של חצי קיר בגוון מנטה, את הצביעה סיימנו במשיכות של מברשת.

מספר צבע:

טורקיז 2142P
מוצרים:

על הקיר תלינו מנורת קקטוס שחורה, ומדבקות ענן שחורות. ושמנו רשת השראה שחורה בפינה של החדר.

פינת שינה גווני מנטה ושחור
bottom of page