חדר עבודה

איך נוצרה הפינה?

מיקום:

קיר פינת העבודה

צביעה:

בכדי ליצור את הקיר השתמשנו במסקנטייפ נייר וחילקנו את הקיר לשתיים. צבענו חצי ממנו בירוק עמוק וחצי השארנו כמו שהיה. 

מספר צבע:

0965A

מוצרים:

על הקיר תלינו רשת השראה עגולה שחורה ומדף עץ עם מתכת שחורה. 

חדר עבודה